Altın Zıpkını

Altın zıpkını
Altın ve Ağır Mineralleri arama
Altın zıpkını yöntemi

Giriş

Bu metin, araştırma esaslarını anlamak için okuyucuya bilgi ve şekiller sunmaktadır. Alüvyonlu mineral çökeltilerin dağılımını, keşfini ve çalışmasının kapsamaktadır.

Erozyon malzemesi

Yerin oluşması sırasında altın ve diğer kıymetli mineraller genellikle kayalardaki damarlarda birikmişlerdir. Bazı damarlar görünürken diğerleri, ortaya çıkarılmaları için işlenmesi gereken mikroskobik mineraller ihtiva ederler. Kayaların hayli büyük ebatlarıyla karşılaştırıldığında damarların maruz kalan yüzeyleri çok küçük ve limitlidir ve sık sık kum, çakıl gibi erozyon malzemeleri ve bitkilerle kaplanmışlardır.

 

Milyonlarca sene içerisinde hava akımları dağları ve tepeleri aşındırmış ve kayaları kırmıştır. Yumuşak kayalar sert olanlardan daha hızlı kırılmaktadır. Bu erozyon malzemeleri; büyük kaya parçalarından küçük çakıl, kum, kil ve toz halindeki kayalara kadar birçok şeyden oluşabilir. Bu süreç kayalardan mineralleri çıkarır ve zamanla tepeden aşağıya ve bölgede bulunan nehirlere kayarlar.

Binlerce parçadan oluşan malzemelerin arasından kıymetli ama küçük parçalı mineralleri görünür şekilde bulmak çok zordur. Biraz şans ve dikkatli bir gözle yine yapılabilir fakat çok yavaş bir yöntemdir. Mineraller için toplanma yeri olan nehirleri araştırmak daha çok ödüllendiricidir. Dumanın yangından havaya dağıldığı gibi mineraller de aşınmış birikintilerden toprağa dağılmaktadır ve nihayetinde yerel nehre düşmektedir.

Toprağı yıkayarak altın çıkarmak

Madenleri ve özellikle de altın madenini keşfetmenin diğer bir yolu da toprağı yıkayarak altın çıkarmaktır. Kum ve çakılın birkaç pinti milyonlarca partikül içermektedir. Leğen içerisindeki nihai altın derişimi, miktarı, büyüklüğü ve şekli araştırmanızı yukarı akımda mı yoksa aşağı akımda devam edip etmeyeceğinizi gösterecektir. Basit bir şekilde bir leğenin yardımıyla birçok altın madeni keşfedilmiştir, dolayısıyla yöntem işe yaramaktadır, fakat yine de bir sorun vardır. Yine de çok yavaş bir araştırma yöntemidir. Toprağı yıkayarak altın aramada bir kez yıkama yaklaşık 15 dakika sürmektedir ve artı çakılı kazma süresi de vardır. Altın parçacıkları ve galen, magnetit, prit vesaire gibi mineraller ihtiva eden metal normalde çakıl ve kumdan daha ağırdır ve dolayısıyla ağır mineraller olarak anılmaktadır. Bunların hepsi yıkama yoluyla kolaylık yıkanabilir. Altın araştırması yaparken bu ağır mineral keşifleri en önemli rehberlerdir.

Erozyon malzemesinde akan su, üst kısımda daha hafif mineralleri yıkayarak ağır mineralleri yoğunlaştıracaktır. Altın dâhil konsantre ağır minerallerin su yollarındaki katmanları kuru toprakta olduğu gibi bulunabilir. Bu birikmeler, antik kurumuş suyollarından kalmıştır. Çöl kumu da eğer rüzgârlı bir alan ise akan su gibi aynı şekilde özellik gösterebilir. Tüm ağır mineral birikintileri için ortak faktör, asıl damara yaklaşıldıkça miktar artmaktadır ve damardan uzaklaşıldıkça dağılma düşmektedir.

 

Altın zıpkını

Şimdi altın zıpkınını açıklayalım. Tamamen altın ve ağır mineral araştırmak için tasarlanmış bir elektronik alettir. Öncelikle altın zıpkını sıradan bir metal detektör değildir. Tamamen yeni bir teknolojidir.

 

ALTIN ZIPKINI, iki ana bileşenden teşkildir. Bir elektronik kontrol kutusu ve sensör kafasıyla bir sondadan oluşmaktadır. Sonda borusu, sondayı kum ve çakıla itmek için bir kolun oturtulduğu kontrol kutusuna bağlanmıştır.  Temel sondanın uzunluğu, sonda ve elektronik kontrol kutusu arasına oturtmak için ekstra uzantılarla uzatılabilir.

 

 

Sonda borusu, 4 fit uzunluklu ve 5/8” çaplı paslanmaz çelikten yapılmıştır. Su geçirmez sensör kafası boruya oturtulmuştur. Sensör kafası tungsten karbürden üretilmiştir ve tamamen çok aşınır özelliktedir. Bu Altın zıpkınının “antenidir” ve toprağa sokulduğunda dokunduğu her küçük parçanın elektronik karakteristiğini ölçmektedir. Sensor kafası, partiküllerin elektrokimyasal potansiyelini (ECP) ve iletkenliğini ölçmektedir. Oluşan sinyaller, boşluklu sonda veya uzantının içinde elektrik kablolarından analiz edildikleri ve sınıflandırıldıkları elektronik kontrol kutusuna iletilmektedir.

Elektronik kontrol kutusu, çekilerek sertleştirilmiş alüminyum kutudan teşkildir ve yumuşak plastik ve bir kolda şok emicilerle oturtulmuştur. Ön paneli iki düğmeye ve dört gösterge lambaya ve kulaklıklar ve hoparlör için bir sokete sahiptir. Ünite, yağmur ve sıçrama geçirmezdir ve alanda kullanım için tasarlanmıştır. Kutunun içinde dört detektöre ayrılmış elektronik ünite vardır. Bunlar sondadan gelen sinyalleri analiz ederler ve sonuç ses ve ışık sinyalleriyle derhal gösterilmektedir. Bir tespit edilen mineral partikül bir sinyal vermektedir, yüzlerce tespitler yüzlerce sinyal vermektedir.

 

ALTIN ZIPKINIYLA toprakta tespit edilen mineral partiküllerin sayısını sayarsınız. Metal içerik veya partiküllerin değeri ses sinyalinin frekansını ve ışığı yanan farklı LED diyotlarını etkileyecektir. Birinci detektör, tüm ağır mineraller artı siyah kuma karşı çıtırtı sesi ve yeşil bir diyot ışığıyla tepki vermektedir. Sonraki detektör, düşük frekans sinyali ve bir kırmızı ışık diyotuyla pirit gibi düşük metal içerikli minerallere tepki vermektedir. Sonraki detektör, daha yüksek bir uyarı ve bir turuncu ışığı diyotuyla kalkoprit gibi yüksek metal içerikli minerallere tepki vermektedir. Dördüncü detektör, yüksek bir uyarı sesiyle ve bir sarı ışık diyotuyla altın ve platin gibi saf metalleri göstermektedir. ALTIN ZIPKINININ araştırma derinliği yalnızca toprağın yapısıyla sınırlıdır yani toprakta ne kadar ilerletebilirsiniz onunla sınırlıdır. Sert çökeltide ilerlemek zor olabilir, fakat bu problemi çözmek için bir yol var. "Nehirlerde" Bölümüne bakınız. Yumuşak topraklarda örneğin nehir yatakları, sahil alanları ve çöl kumlarında sondanın daha derine inmesi daha kolaydır. Sonda daha da uzatılabilir.

Uzantılar, bir paslanmaz çelik boru gibi aynı dayanıklılığa sahip Duralüminden yapılmaktadır. Her standart uzunluk 4 fittir ve 5/8" çapa sahiptir. Temel sonda ve uzantıları su geçirmez bağlantılara sahiptir. Uzantıları birkaç saniyede bağlanabilmektedir. Alete gerek yoktur. Herhangi bir uzantı sayısı, detektör performansını etkilemeden kullanılabilir. Buna rağmen çok fazla uzantı kullanılırsa kullanımı pek pratik olmayabilir.

Çökeltilerin sınıflandırma süreci

Akan su, erozyon malzemesini karıştıracak ve eleyecektir. Yüksek dağlardan kaynağını alan hızlı nehirler bu malzemeleri alırlar ve aşağıya götürürler. Su ne kadar hızlı ise o kadar çok büyük miktarda ağır malzeme taşınacaktır. Su sonra kendi malzemesini bırakır ve birikintiler ve çökeltileri oluşturur. Kaba malzeme, taşlar ve çakıllar, sık sık biriktiği denize kadar taşınan daha ince malzeme, kum ve mikro altın gibi çok uzağa taşınmamaktadır. Müteakiben nehir yataklarındaki malzemeler şunlardır: hızlı dağ nehirlerinde başlıca taşlar ve kayalar, geniş ve daha büyük nehirlerde çakıl ve kum, deltalar ve göllerde kum ve kil.

Sahilde

Dalgalar sürekli olarak kıyıyı aşındırmaktadır. Altın ve ağır mineraller genelde katmanlara veya ceplere yönlendirilecektir. Daha hafif kum denize daha fazla ve daha fazla yıkanacaktır. ALTIN ZIPKINI, bu tür ağır mineral birikintilerini araştırmak için en etkin yöntemdir. Kumda iyi bir derinlikte büyük bir alan araştırılabilir.

Antik kıyı hatları zeminde yükselirler ve tüm nehir yatakları yine kolaylıkla nüfuz edilebilir. ALTIN ZIPKINIYLA ağır minerallerin yerleşik yatakları kısa sürede keşfedilebilir, gösterimlerin en çok göründüğü yerdir. Değerlendirme için test ve planlamanın yapılması gereken yerler bu yataklardır. Eğer ağır mineraller altın ihtiva ediyorsa ve menşesi keşfedilecekse izleri yukarı akıma takip edilmelidir.

Nehirde

Nehirlerde araştırma yapma, sahil araştırmasından biraz farklıdır. Nehir yataklarında ağır minerallerin yoğunlukları diğer doğal nedenlerden ötürü değişebilir, örneğin büyük taş blokların arkasında, iç eğimlerde veya su hızının yavaşladığı herhangi bir yerinde farklı olacaktır. ALTIN ZIPKINIYLA araştırma yapmak için ilk hedef olan bu yerler konusunda bilgi sahibi olmak iyidir.

Yatakları aşağı akımda, yüksek kenarlarda veya kıyıdan uzak ulaşılması zor kayalarda araştırmak için sondanın uzantılarla uzatılması uygundur. Derin nehir yataklarını test ederken yine kullanışlıdır. Prensip olarak birçok derişimler ve ağır mineraller suyun derin olduğu yerlerde bulunmaktadır. Önce belirtildiği gibi ALTIN ZIPKINININ en çok gösterimde bulunduğu yerlerde örnek alma veya yıkama yoluyla daha da analiz edilmesi gerekebilir.

 

Su yolları üzerindeki kum ve çakıl bankoları, ALTIN ZIPKINIYLA incelenmeye uygundur. Araştırmadan sonra örneklerin nereden alınması gerektiği değerlendirilebilir. ALTIN ZIPKINI yönteminin çok etkili olduğu birçok durum vardır.

 

Küçük nehirlerde

Küçük nehirler ve akımlarda tüm önemli yerler, önce tanımlandığı gibi test edilmelidir fakat mineral çok kabaysa sorun çıkabilir ve yere sondayı daldırmakta zorlanılabilir. Bu problemleri çözmenin yolları vardır: ilkbahar taşkınları sırasında ot yığınları sıklıkla suyla kaplıdır. Bu dönemde su genellikle daha fazla malzeme taşır. Ot kümeleri, altın ve ağır mineraller için iyi tuzaklardır. Kümelerin ALTIN ZIPKINIYLA test edilmesi kolaydır. Onlar hemen hemen bu tür araştırma için yapılmışlardır. Bir alternatif de onları kökleriyle kazmak, parçalara bölmek ve leğende yıkama olabilir. Buna rağmen bu hayli zaman alıcıdır ve zordur. Bu ot kümelerinde altın parçaları varsa yukarı akımda altın sahip alanların iyi bir işaretidir.

 

Kuru arazide

Normalde araştırma, ağır malzeme (araştırma hedefi olan) görülmeyinceye kadar yukarı akımda yapılır. Sonraki adım, mineralin akımın hangi tarafından menşe aldığını incelemek olabilir. Geçmişe örnekler belirli bir örüntüyle alınırdı. Malzeme, suyla leğende yıkamak için suya götürülürdü. Günümüzde, aynı örüntüyle ALTIN ZIPKININI kullanarak, ALTIN ZIPKINININ tüm gösterimleri dikkate alınarak aynı araştırma 100 kez daha hızlı yapılabilir. Zaman zaman açıkça bazı test suyla leğende yıkama yapılması gerekebilir, fakat yüksek gösterim yoğunluğunun olduğu yerlerde ancak gereklidir. Madenin menşesine ne kadar yakın olunursa o kadar çok belirtiler görülür..

 

Çölde

 

Geçmişte deniz altında veya nehir yatakları altında olan bir alan günümüzde çöldür. Su kaybolmuştu fakat mineraller ve altın halen oradadır. Önceden su akımlarıyla oluşan yoğunluklar günümüzde rüzgarlarla taşınmışlardır. Bu sürecin bilgisi açıkça faydalıdır fakat bu konuda burada daha fazla şey öğrenmeyeceğiz. Çöl alanlarında araştırma yapmak için önce tanımlandığıyla hemen hemen aynıdır, sonda kuma derin daldırılmalıdır ve belirtiler sayılır ve en çok tepki olan yerde toprak test edilir. Bu durumda ALTIN ZIPKINI kullanılarak kazanılan zaman çok fazladır.

Kış zamanı (Kuzey yarımkürede)

Resim göstermektedir. Eğer varsa alternatifleri çok azdır.

 

ALTIN ZIPKINININ TEKNİK ÖZELLİKLERİ:

Elektronik kontrol kutusu: Yükseklik: 220 mm (9 inç)

Uzunluk: 190 mm (7 inç)

Genişlik: 65 mm (2.5 inç)

Ağırlık: 700 gram (1.5 Pound)

Batarya : 9 Volt standart.

Kulaklıklar: Ağırlık: 50 gram (1.5 ons)

Piezo Hoparlör: 70 X 20 mm (3 X 3/4 inç)

Temel Sonda: Tungsten karbür kafasıyla paslanmaz çelik boru.

Ağırlık:800 gram (1.3/4 Pound) Uzunluk: 1.2 m. (4 fit) Çap: 15 mm. (5/8 inç)

Bağlantı konektörleri: Çap: 18 mm. (3/4 inç)

Uzantılar: Hızlı bağlanır korozyondan korunmuş alüminyum boru.

Ağırlık: 400 gram (14 Oz)

Uzunluk: 1.2 m. (4 fit) Çap: 15 mm. (5/8 inç)

Bağlantı konektörleri: Çap: 18mm. (3/4 inç)

En küçük tespit edilebilir altın ve mineral tozu 0.05 mm (Mark II = 0.04 mm).

ALTIN ZIPKINI Mark I ve Mark II için uzantılar opsiyonel ekstradır.

ALTIN ZIPKINI Mark I için küçük hoparlör bir opsiyonel ekstradır fakat Mark II model için standart ekipmandır..

 

ALTIN ZIPKINI bir yıl limitli garantiyle ikmal edilmektedir.

Fiatı . 2.400 euro